Παιχνίδια Ανάπτυξης

Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης
Αυτοπεποίθησης
Ανάπτυξη Επίλυσης Προβλημάτων και Λογικής Σκεψης
Επίλυσης Προβλημάτων &
Λογικής Σκέψης
Ανάπτυξη Κινητικών Δεξιοτήτων
Κινητικών Δεξιοτήτων
Ανάπτυξη Λεπτής Κινητικότητας
Λεπτής Κινητικότητας
Ανάπτυξη Μνήμης

Μνήμης

Ανάπτυξη Μουσικής Ευφυίας
Μουσικής Ευφυΐας
Οπτικοκινητικού
Συντονισμού
Ανάπτυξη Προγραφικών και προαναγωστικών Δεξιοτήτων
Προγραφικές &
Προαναγνωστικές Δεξιότητες
Ανάπτυξη συναισθημάτων και Εν συναίσθησης
Συναισθημάτων &
Ενσυναίσθησης
Ανάπτυξη συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Συνεργασίας &
Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης
Ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας
Φαντασίας &
Δημιουργικότητας
Χωρικής Ευφυΐας