Βρεφική Ανάπτυξη - Loot4Kids

Κατηγορία: Βρεφική Ανάπτυξη

Safety

Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον

Η περιέργεια των παιδιών είναι μια φυσική λειτουργία που ξεκινά από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής τους. Μέσο αυτής και των αισθήσεων τους, καταφέρνουν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν πως λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους. Επίσης,  είναι κοινός αποδεκτό ότι είναι η κινητήρια δύναμη της μάθησης και της γνώσης.  Σε ένα σύγχρονο σπίτι όμως αυτή η φυσική περιέργεια μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια τους, το αίσθημα του κινδύνου δεν υπάρχει στα παιδιά και συνεπώς δεν αποτελεί εμπόδιο στα σχέδια τους.

διαβάστε περισσότερα